Forex Davalarında Arabuluculuk Hizmeti

Forex Davalarında Arabuluculuk Hizmeti

Forex Davalarında Arabuluculuk Hizmeti

Forex davalarında yetkili mahkemelerce icra takibinin itiraza uğraması sonucu yeni bir dava açabilmeniz için bir arabulucu ile çalışmanız gerekmektedir. Arabulucu ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlar doğurduğu takdirde yeni dava açılması gerekli, hatta şarttır. Eğer yeni dava açılmaz veya icra takibi itiraz iptali yapılmazsa, hak kayıpları meydana gelebilmektedir. Ancak yeni davanın açılması durumunda yatırımcının hak kaybına uğraması önlenmiş olur. Arabuluculuk hizmetini, vekâlet verdiğiniz profesyonel avukatlarımız tarafından yönlendirebilirsiniz.


Arabuluculuk Nedir?

Arabulucular en az beş yıl deneyim şartı aranan hukuk fakültesi mezunlarıdır. Özellikle Forex davalarında SPK mevzuatlarının uygulanması kapsamında arabuluculuk hizmeti için uzman bir Forex avukatı seçmelisiniz. Arabulucu avukat mevcut durumda tarafları bir araya getirerek karşılıklı müzakere imkânı sunmakta ve bu şekilde davanın çözümüne gidilebilmektedir. Arabuluculuk hizmetinden dava öncesinde veya dava sırasında faydalanılabilmektedir. Forex davalarında ise arabuluculuk hizmeti sonucu çıkan karar tarafları olumsuz etkiliyorsa iptal davası açılması gereklidir. Özellikle Forex dolandırıcılığı mağduru yatırımcının kendi kendine icra takibi davası açması sonucu dolandırıcı firmalarca itirazlar gerçekleşebilmektedir. Bu durum da davanın süresini uzatacak ve yatırımcı mağdurun hak kayıpları yaşamasına neden olacaktır. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü SPK mevzuatı içeren ve karmaşık yapıda olabilen Forex davalarının uzman avukatlarca yönetilmesi gerekmektedir.


Forex Davaları Arabuluculuk Kapsamında Mıdır?

Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde mahkemelerce arabuluculuk kapsamında olan davalar şunlardır:

  • Kredi sözleşmeleri
  • Alım sözleşmeleri
  • Tüketici uyuşmazlıkları
  • Eser sözleşmeleri
  • Kira uyuşmazlıkları
  • İşçi alacakları
  • Deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları
  • Marka-patent uyuşmazlıkları
  • Mal paylaşımı uyuşmazlıkları

Kanun çerçevesinde belirlenen bu davalardan Forex yatırım dolandırığına istinaden açılan dava kapsamı ‘Tüketici Uyuşmazlıkları’ içerisinde değerlendirilmektedir. Pek çok Yargıtay kararına göre Forex yatırımcısı, tüketici olarak adlandırılmıştır ve görülen davalar Tüketici Mahkemesi yetkilendirilerek bu kapsamda değerlendirilmiştir. Bu bağlamda açılan Forex davalarının yetkili avukat tarafından gerekli görülmesi halinde arabuluculuk kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sizler de bize ulaşarak profesyonel avukatlarımız ile Forex davalarınızı daha fazla mağduriyet yaşamadan etkili ve hızlı biçimde sonuçlandırabilirsiniz.

Popüler Yazılar

Afyon Haberleri