Sıkça Sorulanlar

İhtiyati tedbir ,ihtiyati hacizden farklı olarak HMK’nın 389 uncu maddesinde düzenlenmiştir.(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.(2) Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır.İhtiyati haciz para alacakları için istenebilecekken ;ihtiyati tedbir para alacakları dışındaki menkul ve gayrimenkul mallar için istenebilmektedir. Dolayısıyla forex davalarında ihtiyati tedbir talepleri reddedilmekte; ihtiyati haciz talepleri değerlendirilmektedir.

Forex davalarında icra takibinin icra hukuku konusunda uzman bir avukat tarafından yapılmasında fayda vardır. Mağdur kendi adına icra dosyasını takip edebilir ancak icra hukuku; içinde tebligat hukukunu da barındıran teknik bir alan olduğundan bir forex avukatı aracılığı ile icra takibini yapmanız icra takibinden olumlu ve hızlı sonuç alabilmeniz alabilmeniz açısından önemlidir.

Forex davalarında icra takibinizin itiraza uğraması durumunda dava açabilmeniz açısında arabulucuya başvurmanız gereklidir. Dava şartıdır. Arabuluculukta da yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması durumunda dava açmanız gerekmektedir. Forex avukatı ile çalışmanız durumunda bu süreçler oldukça profesyonel olarak yürütülmektedir.

Forex alacak davalarında öncelikle alacağınız ihtiyati hacizle teminat altına alınması çok önemlidir. Zira forexe aracılık eden şirketler genellikle paravan kuruluşlardır. Davaların uzun sürdüğü de düşünüldüğünde davanızı kazansanız dahi kazandığınız davayı icraya koyacak bir muhatap bulamayıp; forex davanız için verdiğiniz emekleri de heba edebilirsiniz. Bu sebeple konuya hakim bir forex avukatı ile çalışmanız faydalı olacaktır.

Forex ihtiyati haciz işlemlerinde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme konusunda ise HMK genel yetki kuralları söz konusudur.

İhtiyati haciz icra takibinden önce istenebileceği gibi icra takibinden sonra da ihtiyati haciz istenebilmektedir.

Uygunluk testi; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlamış sorular üzerinden yatırım kuruluşlarının, yatırımcının yatırım profilini belirmek amacıyla uyguladığı teste denir. SPK'ya göre yatırımcıya yapılması gerekenler testler; uygunluk ve yerindelik testidir.

Yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir.

Bu anketin amacı, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında size sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz ile bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir.

Afyon Haberleri