Forex Davalarında İhtiyati Haciz Alınabilir Mi?

Forex Davalarında İhtiyati Haciz Alınabilir Mi?

Forex Davalarında İhtiyati Haciz Alınabilir Mi?

Forex dolandırıcılığı kapsamında mağdur yatırımcıların profesyonel avukatlık hizmetlerinin konuyu savcılık vasıtasıyla yargıya taşıması ile ihtiyati haciz kararı aldırılabilir. İhtiyati haciz kararında davalı firmanın tüm banka hesaplarına el konularak kullanıcının yatırım kaybının hesapta tutulması sağlanmaktadır. Bunun dışında eğer dolandırıcı oluşumun herhangi bir mal varlığı mevcutsa, alacaklının borcu karşılığı geçici olarak bu mallara da tedbir kararı konularak haciz kararı aldırılabilir.


İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, para ile ilgili teminat alacaklılarına özel takip kararlarıyla, davacının sermayesinin korunması ve takibin semeresiz kalmaması içi karar alınması gereken bir hukuki dayanaktır. Düzenleme alanı İcra ve İflas Kanunu olan bu hukuki dayanak, Forex dolandırıcı oluşumunun icra takibi meselesine takipsizlik kararı aldırmaması için yapılmaktadır. Mağdur Forex yatırımcısının sermayesi mahkeme koruması ile davalının banka hesaplarında tutulur ve sermaye kayıplarının önüne geçilir. İhtiyati haciz kararının alınabilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlar:


  • Mahkemede söz konusu olan alacağın para olması gerekmektedir.
  • Söz konusu borç, rehinle teminat altına alınmamış olmalıdır.
  • İhtiyati haciz talebinin oluşturulması için bazı şartlar dışında borcun vadesinin gelmiş olması gerekmektedir.
  • Mahkemeden İH talep edilmiş olması gerekmektedir.
  • İlgili borç icra takibi açısından konu olabilecek bir borç olmalıdır.
  • Forex davalarında mahkemeye alacağa ilişkin geçerli deliller sunulmalıdır.

İhtiyati Haciz Talebi Nasıl Yapılır?

İhtiyati haciz talebi, alacak davasından önce açılacaksa talep, ihtiyati haciz alacak mahkemesine yapılmalıdır. İhtiyati haciz talebi icra takibine başlanmadan önce de yapılabilir. Ödeme talebine yapılacak herhangi bir itiraz dâhilinde itirazın iptali veya menfi tespit aşamasına gidilebilmektedir.


İhtiyati Haciz Talebi Hangi Mahkemeden İstenir?

Eğer ihtiyati haciz talebi alacak davasından önce yapılacaksa HMK’ya ilişkin yükümlülükler söz konusu olmaktadır. Böyle durumlarda alacağın miktarı önemsenmeksizin dava, Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret Mahkemelerine yönlendirilmektedir. Durum buraya geldiğinde arabuluculuk hizmetine başvurmanıza gerek yoktur. Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatlarına göre işleyen bu mahkeme sürecinin etkili bir şekilde yönetilmesi, yatırımcının sermayesinin kurtarılması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle profesyonel avukatlarla bu sürecin yürütülmesi gerekmektedir.

Popüler Yazılar

Afyon Haberleri