Dolandırıcılık Suçu Nitelikli Halleri

Dolandırıcılık Suçu Nitelikli Halleri

Dolandırıcılık Suçu Nitelikli Halleri

Dolandırıcılık;

  • TCK m. 157 basit dolandırıcılık suçu
  • TCK m. 158 daha ağır cezayı gerektiren dolandırıcılık suçu
  • TCK m. 159 daha az cezayı gerektiren dolandırıcılık suçu

olarak ayrılır.   

Basit dolandırıcılık suçu ve daha az cezayı gerektiren dolandırıcılık suçu için şikayet bir muhakeme şartıdır. Bu suçların soruşturma ve kovuşturma konusu yapılması şikayet şartının gerçekleşmesine bağlıdır.

Mağdur tarafından şikayet yapılmaz ya da yapılan şikâyet geri çekilir ise söz konusu suçlar bakımından yargılama başlamaz. 

Nitelikli dolandırıcılık suçu, re’ sen dikkate alınan bir suçtur ve şikayete tabi değildir. Mağdur, şikayet beyanında bulunmasa dahi suçun işlendiği haberini alan yargı mercileri soruşturma başlatır.

Kanuni gerekçelerden yoksun bir şikayet savcılık tarafından dikkate alınmaz ve “soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar” ile sonuçlanabilir.

CMK m. 158/6 hükmünde düzenlenen soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar;

  • İhbar veya şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması ya da
  • İhbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması

halinde verilir. Dolayısıyla dolandırıcılık suç duyurusu hukuka uygun deliller, somut nedenler ve kanuni gerekçeler ile desteklenmelidir.

Popüler Yazılar

Afyon Haberleri