Forex Davalarında İhtiyati Tedbir Alınabilir Mi?

Forex Davalarında İhtiyati Tedbir Alınabilir Mi?

Forex Davalarında İhtiyati Tedbir Alınabilir Mi?

Forex davalarında hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı mağduriyetler yaşanabilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu yurt içi oluşumların denetimi üzerinde hak sahibi iken yurt dışı Forex yatırımlarını, kullanıcıların inisiyatifine bırakmıştır ve bunların denetimini gerçekleştirmemektedir. Bu sebeple yurt içi ve yurt dışı kaynaklı Forex davalarında izlenilen yöntem açısından farklılıklar bulunmaktadır. Yurt içi lisanslı veya lisanssız Forex şirketleri sonucu oluşan mağduriyetlerde SPK mevzuatları kapsamında işlem yapılmaktadır. Bu bağlamda ihtiyati tedbir HMK ’ nın 389. Maddesince düzenleşmiş şu hükümleri içermektedir;


  • Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.
  • Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır.

Bu hükümler çerçevesinde bakıldığında ihtiyati tedbirler alacak şeklinin para dışında bir madde olması koşulunu taşımaktadır. Örneğin alacak bir gayrimenkul veya menkul malları ise ihtiyati tedbir alınabilir. Ama söz konusu dava biçimi Forex davaları olduğundan dolayı alacaklar para üzerinden değerlendirilmektedir. Bu durumda Forex davalarında ihtiyati tedbir talepleri mahkemelerce reddedilmektedir. Bunun yerine ihtiyati haciz işlemleri uygun görülmektedir.


İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Arasındaki Fark Nedir?

İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları özellikle Forex davaları kapsamına yatırımcılar tarafından birbirine karıştırılabilmektedir. Söz konusu farklar şunlardır;


  • İhtiyati haciz, ihtiyati tedbirin özel bir türüdür.
  • İhtiyati haciz talebinin amacı teminat iken ihtiyatlı tedbir talebinin amacı teminat veya bir davranışı koruma olabilmektedir.
  • İhtiyati haciz sebeplerinin kanun ile sınırlandırılmış olmasına karşın ihtiyati tedbir sebeplerinin kanunda bir sınırlaması yoktur.
  • İhtiyati haciz talebinde söz konusu mal varlığı para ile sınırlandırılmışken, ihtiyati tedbir taleplerinde söz konusu mal varlığı korumaya konu olabilecek her türlü talep için verilmektedir.

Söz konusu durumlarda yatırımcının mağduriyetinin daha ileri boyutlara taşınmaması adına yetkili bir Forex avukatı ile çalışması önem arz etmektedir.

Popüler Yazılar

Afyon Haberleri