Forex İhtiyati Haciz İşlemleri

Forex İhtiyati Haciz İşlemleri

Forex İhtiyati Haciz İşlemleri

Gün geçtikçe artan Forex dolandırıcılığına karşı vekâlet belgesi ile vekil tayin edilen profesyonel Forex avukatınızın ilk yapacağı iş mahkemelerce ihtiyati haciz işlemi aldırmak olacaktır. Çünkü bu yöntem ile belirli süre için de olsa davada sözü geçen davalı oluşumun icra takibine karşı yapabileceği itiraz engellenmiş olup bankadaki mal varlığı üzerine haciz konulacak ve davacının mağduriyetinin giderilmesi için gerekli miktarın kaçırılması da engellenmiş olacaktır. Özellikle Forex davalarında alacağın para olması ve yatırımın bankalar üzerinden yapılması, ihtiyati haczi kaçınılmaz kılmaktadır.


İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, para ve para kapsamında ölçülebilen teminat alacakları özelinde yapılan takiplerde davacının korunması ve takibin semeresiz kalmaması için geliştirilmiş bir hukuki koruma olarak belirtilmektedir. İhtiyati haciz kapsamında İcra ve İflas Kanununca belirlenen hukuki yol ile davalının icra takibini reddi engellenecektir. İhtiyati haczin kanunlar çerçevesinde belirlenen şartları mevcuttur. İcra İflas Kanunu 257 ve devamındaki maddelerce belirtilen ihtiyatlı haciz şartları şunlardır:


  • Söz konusu alacak bir para alacağı olacaktır.
  • Alacak, rehinle temin edilmemiş olacaktır.
  • Alacağın vadesi gelmiş olacaktır.
  • Mahkemeye teminat yatırılması gerekecektir.

Forex dolandırıcılığı davalarında da söz konusu alacak para alacağı olduğundan ihtiyati haciz kapsamında değerlendirilmektedir ve davacı tarafından mahkemeye yatırılacak borcun yaklaşık %10 veya %15 ‘i teminat olarak yatırıldığı takdirde, davacının henüz haberi olmadan borçlunun yokluğunda banka hesaplarına haciz konulabilecektir. Özellikle Forex davalarında davalının hesabına para yatırmaya devam etmesi, haciz halinden haberdar olmaksızın yatırım yapması gibi durumlarda mahkeme tarafından büyük miktarlar yakalanabilmektedir.


Forex İhtiyati Haciz İşlemlerinde Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Forex davalarında izlenecek dava sürecinin belirlenmesinin ardından başvurulacak mahkeler de farklılık göstermektedir. Forex ihtiyati haciz işlemi yapılmak istendiğinde Yargıtayın görevlendirdiği yetkili mahkeme Asliye Hukuk mahkemeleri olmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin genel yetki kuralları ise HMK kapsamında olmaktadır. Bu kapsamda söz konusu davaların görülmesi ve savcılığın talebi ciddiye alabilmesi konusunda belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. Bu nedenle uzman Forex avukatları ile çalışmanız davanızın eksiksiz yürümesi açısından önemlidir.

Popüler Yazılar

Afyon Haberleri