Forex İhtiyati Haciz İşlemleri Ne Zaman Yapılır?

Forex İhtiyati Haciz İşlemleri Ne Zaman Yapılır?

Forex İhtiyati Haciz İşlemleri Ne Zaman Yapılır?

Forex davalarında yurt içi oluşumlar ve yurt dışı oluşumlar hakkında yapılacak olan ihtiyati haciz işlemleri Asliye Mahkemelerine başvurarak yapılmaktadır. Mahkemenin talep ettiği teminat davacı tarafından mahkemeye yatırıldıktan sonra İcra Müdürlükleri vasıtasıyla ilgili oluşumun kullandığı banka hesabına, taşınır veya taşınmaz mallarına ihtiyat kapsamında haciz konmaktadır. Sonraki süreçte de davalının banka hesabından mağdur yatırımcının zararı temin edilebilmektedir.


İhtiyati Haciz Talebini Ne Zaman Yapmalıyım?

Forex yatırım dolandırıcılığı kapsamında yapılacak olan ihtiyati haciz talebi vekil olarak atanan avukat aracılığı ile alacak davası açılmadan önce yapılabilir. Bu durumda Hukuk Mahkemeleri Kanununa ilişkin hükümler uygulanacağından dolayı yetki mercii Asliye Mahkemeleridir. Bunun dışında ihtiyati haciz talebi yine avukatınız aracılığı ile alacak davası açıldıktan sonra da yapılabilmektedir. Bu durumda da başvuru ihtiyati haciz talebine bakan mahkemelerce değerlendirilecektir.


İhtiyati Haciz Talebini Kendim Yapabilir Miyim?

Forex davalarına ilişkin süreçte her ne kadar mağdur yatırımcı kendi dava sürecini yürütebilecek olsa da ortaya çıkabilecek olası problemlerin çözümü için uzman avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun dışında mahkemelerin ihtiyati haciz talebini yerine getirmesi için hukuka dayalı mevzuatlar çerçevesinde gerekli belgelerin tümünün eksiksiz şekilde mahkemeye teslim edilmesi gerekmektedir. Mağdur yatırımcının yapacağı herhangi bir hata dava sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle uzman Forex avukatlarımıza başvurarak, sizlere danışmanlık sağlamasını talep edebilirsiniz.

Popüler Yazılar

Afyon Haberleri